திருச்சி மாவட்டம் கீழரசூர் ஊராட்சியில் சதவீதம் 83.8 வாக்குப்பதிவு

திருச்சி மாவட்டம் கீழரசூர் ஊராட்சியில் சதவீதம் 83.8 வாக்குப்பதிவு

வாக்குகள் விபரம்
பூத் எண் – 22
மொத்த வாக்குகள்-926
பதிவான வாக்குகள்- 786
பூத் எண்-23
மொத்தவாக்குகள்- 1102
பதிவானவாக்குகள்- 914
கீழரசூர் ஊராட்சி மொத்த வாக்கு – 2028
பதிவான வாக்கு-1700
சதவீத அடிப்படையில்-83.8% பதிவாகியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

கீழரசூர் ஊராட்சி வாக்காளர்களுக்கு
*நன்றி* 🙏 *நன்றி* 🙏🙏 *நன்றி* 🙏🙏

Spread the love

TamilNews Media

Tamil web magazine in which daily news, medical articles, politics, sports, education related news are uploaded. Contact 9600032872

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial