இந்தியாவை பின்பற்றி பிரான்ஸ்!

எளிதாக பணம் பெறுவதற்கு, செலுத்துவதற்கு மத்திய அரசு அறிமுகப்படுத்திய யு.பி.ஐ. முறை வெற்றிகரமான பணபரிவர்த்தனை சேவை அமைப்பாக உருவெடுத்துள்ளது. பல்வேறு வங்கி கணக்குகளை ஒரே செயலி மூலம்

Read more
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial