கால்நடை மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தில் ரூ.50,000 சம்பளத்தில் வேலை!

தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ மற்றும் விலங்கு அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் (TANUVAS) ஆனது Farm Manager பதவிக்கான ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பை tanuvas.ac.in இல் வெளியிட்டுள்ளது. இந்த பல்கலைக்கழக பணிக்கு

Read more
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial